19.03.2019 - 02:53:50 - E martë        HIXHRI: 12.07.1440                        RADIO KRENARIA            
Atë që e udhëzon Allahu s`ka kush që e humb, ndërsa atë që e humb Allahu s`ka kush që e udhëzon! "E tërë krenaria i takon Allahut, të Dërguarit të Tij dhe besimtarëve!" (Munafikunë, 8)
“E ATA QË ISHIN TË DEVOTSHËM NDAJ ZOTIT TË TYRE, SILLEN NË GRUPE TE XHENETI, E KUR ARRIJNË ATY, DYERT E TIJ I GJEJNË TË HAPURA DHE ROJA E TIJ U THOTË ATYRE: "SELAMUN ALEJKUM" - QOFSHI TË SHPËTUAR, ISHIT TË PASTËR, ANDAJ HYNI NË TË, ATY DO TË JENI PËRGJITHMONË.” (Kur’an: Zumer, 73)
E MARTË: Emisioni "Ta njohim të vërtetën" nga ora 21:30 - 23:00 në Radio Kosova e Lirë FM 94.2 MHz në Prishtinë; E MËRKURË: Dersi i Tefsirit në Xhaminë e Madhe mbahet pas namazit të akshamit; E ENJTE: Emisioni "Rruga e ndriçuar" nga ora 21:00 - 22:00 në TV Vali, TV Mitrovica dhe TV Prizreni; E PREMTE: Hytbeja e xhumasë çdo javë nga ora 13:00; Radio Krenaria transmeton emisionin "Ta njohim të vërtetën" nga ora 21:30 - 23:00;

NAMAZI ME DY-TRI DOVË

NAMAZI ME RROBA TË PUNËS

MOSFALJA E XHUMASË PËR SHKAK TË PUNËS

MBAJTJA E DUARVE NË NAMAZ

NUK DI TË FALEM MIRË

NAMAZI TESBIH DHE PESË NAMAZET FARZ

RËNDËSIA E NAMAZIT TË NATËS

FORMA E TË FALURIT TË NAMAZIT KAZA

VONIMI I JACISË DERI PAS GJYSMËS SË NATËS

FOTOT NË MUR NË DREJTIM TË KIBLES DHE NAMAZITë përfitojmë nga Hoxhë Shefqet Krasniqi

Krenaria.com © 2013